Kdo může mít fotovoltaiku na střešeFotovoltaika na střechu je téma, kterým se zabývá mnoho lidí vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení již dobře dostupná, a hlavně zajímavá i po ekonomické stránce. Zájem o tuto problematiku navíc posílil vzestup cen energií a k fotovoltaickým elektrárnám obrací pozornost i tací, co dosud nic podobného nemuseli řešit. Mezi nimi se mohou objevit jedinci, žijící v domech, o nichž se domnívají, že pro ně nejsou tyto systémy vhodné, a zbytečně se tak připravují o možnost úspory financí v rodinném rozpočtu. Mohli bychom si nyní shrnout, kdo si vlastně může fotovoltaiku pořídit:

solární panely

Slunce – jediná podmínka – o instalaci fotovoltaiky nemůže žádat pouze ten, kdo nedokáže zajistit vhodnou plochu, kam dopadá po celý den sluneční záření. Většina rodinných domů a rekreačních chat však tuto podmínku splní.

Střecha nebo trávník – standardním řešením je montáž panelů na střechu, a to jak sedlovou, tak i rovnou. Panely se montují na speciální nosníky a ty se nastaví tak, aby úhel mezi panelem a sluncem byl optimální. Jestliže však není k dispozici dostatečně stabilní a pevná střešní krytina, není problém panely umístit jinam, například na trávník. Podstatné je, aby na místo dopadalo sluneční záření, pokud možno v průběhu celého dne, a aby panely nezastínila okolní zástavba nebo stromy.

fotovoltaické panely

Ostrovní systémy – podmínkou k instalaci fotovoltaiky není ani rozvodná elektrická síť. Můžete mít k dispozici i ostrovní systém, což je zcela nezávislé zařízení na inženýrských sítích, pracující kdekoli na této planetě, kam dopadá sluneční energie. Ostrovní systém umožňuje i ohřev užitkové vody v bojleru, přitápění a ohřev vody v bazénu, a samozřejmě provoz všech typů elektrických spotřebičů. Vyplatí se kontaktovat odborníky, kteří vám sdělí technické podrobnosti k danému projektu a mimo jiné i podmínky získání státní dotace.