Jak se starat o svoji zahradu když skončí zima.Konec zimy se nám nezadržitelnÄ› blíží. A my pomalu, ale nedoÄkavÄ› vyhlížíme první sluneÄní paprsky. A těšíme se, že koneÄnÄ› pÅ™ijde vytoužená zmÄ›na. A my budeme moci v klidu dát sbohem dlouhým temným veÄerům i ránům. A nemusíme se jen dívat za oknem, jak padají vloÄky a jak nás každé ráno pořád dokola sužují mrazy. Lidé zaÄínají mít lepší náladu a vÅ¡e se jeví tak nÄ›jak hezÄí, než tomu bylo dřív. A za to vÅ¡ecko vdÄ›Äíme jarnímu období. VÅ¡e se pomalu probouzí k životu a vÅ¡e se zaÄíná zelenat. Unavené rostliny i stromy pÅ™ivádí vÅ¡e k životu. A tak se zaÄíná probouzet i naÅ¡e zahrady po zimÄ›. A co je tedy vÅ¡echno potÅ™eba zajistit, když se blíží jaro?

ježek na zahradě

Když se na svoje zahrady po zimÄ› díváme, tak zjistíme, že i když jsme se snažili sebevíc je Å¡pinavá. A ani to nezachránil podzimní úklid a přípravy na zimu. Na zahradÄ› se stále nacházejí zbytky neshrabaného listí a rostliny. A to je vÅ¡ecko potÅ™eba odstranit hned na jaÅ™e, protože je velmi důležité udržovat zahradu Äistou. A to proto, že budeme z jara pÅ™ipravovat svoji půdu k nové vysetí. Takže za prvé shrabat listí a vyplet si záhonky. Pokud budeme mít tuto první Äást hotovou bude nás Äekat hnojení a nakypÅ™ení půdy. Hnojíme jenom přírodními hnojivy, abychom půdu moc nezatěžovaly a neniÄili jsme si případnÄ› svoji úrodu. A pokud se na naší zahradÄ› vyskytují nÄ›jaké ovocné stromy, tak bychom se mÄ›li uchýlit k jejich zmlazení. A to znamená zkrátit vÄ›tve, ale dávejte si pozor, abyste si na zkrácení vybírali jenom ty stromy, které jsou mladé. Protože pro staré stromy se jejich zmlazení nedoporuÄuje.

úroda na zahradě

Půda také zajisté velmi ocení, když jí budete pravidelnÄ› zalévat, protože jenom v tom případÄ› vám vyrostou kvalitní a odolné rostliny a kvÄ›tiny. A zkuste také co nejvíce sbírat deÅ¡Å¥ovou vodu, která je mnohem vhodnÄ›jší k zalévání než ta, co používáte v domácnosti. Protože ta obsahuje v sobÄ› mnoho chemických látek, které jsou Å¡kodlivé. A pokud se tedy dostanete až sem, jste velice úspěšní zahrádkáři. Kteří nejspíš obÄ›tovali nÄ›kolik svých volných víkendů pro práci na zahradÄ›, ale tak už to u naÅ¡ich koníÄků bývá. PÅ™i zábavÄ› se prostÄ› Äas nepoÄítá. A pokud budete svoje nové rostliny sázet musíte si být jisti, že už bude venku teplo a vaÅ¡e rostlinky vám nezmrznou. A také je vsázet do hlíny až budou z nich dostateÄnÄ› veliké sazeniÄky. Ale naopak se snažte, abyste jejich výsadku nezmeÅ¡kali a mohli vám vyrůst a pÅ™inést kvalitní úrodu.