Proč rádi hrajeme sólo?Existuje mnoho her, které se hrají s protihráÄem, nebo i ve skupinÄ› nÄ›kolika lidí. Dalo by se dokonce říci, že takových je vÄ›tÅ¡ina. Pak jsou tu ale takové, které hraje jen jeden hrÃ¡Ä sám. Zde se může jednat o karetní hry, videohry, nebo jakékoliv jiné. Hlavní je, že je ÄlovÄ›k hraje sám, bez jakéhokoliv partnera. To se může zdát na první pohled zvláštní, neboÅ¥ jaký pocit vítÄ›zství mohou takové hry pÅ™inášet? Věřte vÅ¡ak, že své místo na slunci rozhodnÄ› mají.

 

videohry Äasto hrajeme sólo

 

V první Å™adÄ› si musíme uvÄ›domit, že hraní o samotÄ› je v dneÅ¡ní dobÄ› de facto výhoda. Nemusíme totiž shánÄ›t další hráÄe a domlouvat se, kdy budeme mít vÅ¡ichni Äas. Zde si zkrátka můžeme zahrát kdykoliv máme chuÅ¥ a Äas. A to je nÄ›co, co v dneÅ¡ní uspÄ›chané dobÄ›, kdy jen málokdo má volnou chvilku, rozhodnÄ› oceníme.

 

Někteří lidé pak ocení i fakt, že tak nemusí ukazovat například svou neznalost a nezkušenost před ostatními. Mohou si hru užít, aniž by se museli bát, že ze sebe udělají hlupáka, že se jim budou ostatní smát, nebo že dokonce budou ostatním kazit hru. A to je jedna z věcí, které jsou důležité pro budování sebevědomí. Jednoduše si ji užít bez obav, jak se na nás budou ostatní dívat, je pro mnohé z nás příjemný pocit.

 

i šipky se dají hrát sólově

 

To platí i pro ty, kteří nejsou příliÅ¡ soutěživí a hrají skuteÄnÄ› jen pro zábavu. Tito lidé se mohou dokonce cítit Å¡patnÄ›, pokud se dostanou do kompetitivního prostÅ™edí, zvláštÄ› pokud jde v oné hÅ™e o týmovou práci. Zejména v online hrách se pak tito hráÄi stávají Äasto terÄem posmÄ›chu Äi poznámek, že by se mÄ›li zlepÅ¡it, což rozhodnÄ› neprospívá odreagování a zábavÄ›, se kterou máme hry obvykle spojeny.

 

Je tedy jasné, že i solitéry jsou pro nás důležité. A když se podíváme do historie, zjistíme, že to není žádná novinka. Již ve starověku lidé hráli i sólově. Není tedy důvod tuto tradici porušovat, zvláště když tak dobře funguje.