Různorodé vztahyCo jsou vtahy?

 • Mít vztah s nÄ›kým je vzájemný. Mezi dvÄ›ma Äi vícero lidmi. Vztahy jsou pro lidi důležité v naÅ¡em životÄ›. Vztah má nÄ›kolik významů.

Typy vztahů?

 • Rodinné vztahy – vztahy mezi sourozenci, rodiÄi, vnouÄaty apod.
 • Partnerské vztahy – vztah mezi manželem Äi partnerem.
 • Přátelské vztahy – vztahy mezi přáteli, kolegy.

vztahy

Vztah je založen na vzájemné lásce, důvěře a porozumění a samozřejmě také respektu. Vztahy jsou pro nás velice důležité. A má několik druhů významů. A díky vztahům můžeme získat tyto kritéria:

 • Pocit bezpeÄí – cítíme se pod andÄ›lskými křídly a cítíme se milování.
 • Rozvíjet se – vztahy nám mohou pomoc se více rozvíjet. Takže to, co nám pÅ™ijde normální nám bÄ›hem vztahu může vadit.
 • Být Å¡Å¥astní – když jsme se správnou osobou, tak se i hned cítíme Å¡Å¥astnými a plnÄ›jšími.

Dokonce dělíme typy vztahu:

 • ÚrovnÄ› intimity – vztahy mohou být intimní.
 • Doba trvání – nÄ›které vztahy jsou dlouhodobé Äi krátkodobé a nÄ›které vztahy trvají až do důchodu a tyhle vztahu můžeme považovat za ty nejúspěšnÄ›jší.
 • Základ – vztahy jsou založeny na lásce, přátelství, spoleÄný zájmy apod.

Dokonce existují i nenávistné vztahy. Tyto vztahy se považují, když jsou si partneÅ™i navzájem nepřátelÅ¡tí a cítí k sobÄ› nenávist. Takové vztahy můžou mít vÅ¡ichni a mohou se vyskytovat i v rodinách, v práci Äi mezi manželi.

vztah

Tyto vztahy se mohou zniÄit, když má každý svůj vlastní názor a ani jeden nechce odstoupit. Nenávistný vztah může být založený na konfliktu. A jaké další mohou být?

 • Vztah mezi ex partnery – když partner podvede svou přítelkyni Äi naopak.
 • Vztahy mezi lidmi, kteří se nemohli shodnout – výchova dítÄ›te.

POZOR! Pokud se pohybujete v nenávistném vztahu, tak je potÅ™eba nÄ›koho vyhledat, aby vám pomohli nebo zavolat policii Äi terapeuta. V této dobÄ› je víc toxických vztahů než tÄ›ch harmonických.