Kolečkové brusleSportovní aktivity byly vždycky mým velikým koníÄkem. Když jsem tÅ™eba svým dÄ›tem Å™ekla, jestli tÅ™eba nechtÄ›jí se mnou sportovat, a to jezdit hlavnÄ› na koleÄkových bruslích, tak se mi vždycky moje dÄ›ti vysmály. Ony vůbec nechtÄ›ly sportovat. Opravdu hodnÄ› mÄ› to mrzelo, protože my jsme už otce nemÄ›li, tedy vlastnÄ› já jsem nemÄ›la partnera a dÄ›ti nemÄ›ly už otce, protože on od nás odeÅ¡el, když dÄ›ti byly jeÅ¡tÄ› malé, dÄ›ti jsou dvojÄata a musím uznat, že jsem byla alespoň ráda, že jsem mÄ›la nejlepšího kamaráda a kamarádku, kteří se mnou právÄ› chodili sportovat. Takže jsme potom nakonec sportovali ve tÅ™ech.

Umím také různé triky.

Uznávám, že nÄ›kdy to bylo velice nároÄné, protože my partner vážnÄ› chybÄ›l a také mÄ› mrzelo, že právÄ› moje dÄ›ti vůbec nechtÄ›jí se mnou sportovat. Jenže co jsem mÄ›la dÄ›lat? Opravdu nemá smysl, abyste tÅ™eba nÄ›koho nutili do nÄ›Äeho, co nechce a už vůbec nemá cenu tÅ™eba nutit své dÄ›ti, aby tÅ™eba sportovali nebo aby dÄ›laly to, co chcete vy, protože když to potom budete dÄ›lat a dÄ›ti budou do toho nuceny, tak je to nebude bavit a získají potom k tomu odpor. Takže jsem toho nechala. Nakonec bylo také skvÄ›lé, že asi po roce a půl právÄ› za mnou pÅ™iÅ¡la moje dcera a Å™ekla, že by také chtÄ›la sportovat a jít se mnou nakonec na koleÄkové brusle.

Na koleÄkových bruslích je zábava.

Když jsem tohle Å™ekla potom nejlepšímu kamarádovi a kamarádce, tak oba byli rádi, protože můj nejlepší kamarád má také dceru a Å™ekla, že bude jezdit s námi, takže jsme potom nakonec jezdili v pÄ›ti. Musím říct, že koleÄkové brusle nás opravdu hodnÄ› bavili, dokud právÄ› moje dcera nespadla na koleÄkových bruslích, narazila si koleno a loket, takže breÄela potom dva mÄ›síce a na koleÄkové brusle vůbec nechtÄ›la vlézt a Å™ekla, že už s tÄ›mi koleÄkovými bruslemi naprosto konÄí, že už na ni v životě nestoupne. Nakonec to ale dopadlo tak, že asi po dvou mÄ›sících znova zaÄala jezdit a musím uznat, že je opravdu Å¡ikovná. A moje dcera potom také zaÄala jeÅ¡tÄ› jezdit na kole a druhá dcera zaÄala plavat. Takže jsem ráda, že obÄ› dvě moje dcery dÄ›lají nÄ›jaké sportovní aktivity.