Jste osamocení? Pokud se cítíte špatně a samotou trpíte, je čas s tím něco udělat!Vztahy jsou komplikované, mohou přidělávat starosti, ale jsou v životě potřebné. Co když nám ale chybí a cítíme se osamělí? Co když vztahy krachují? 

Jste osamocení? Pokud se cítíte Å¡patnÄ› a samotou trpíte, je Äas s tím nÄ›co udÄ›lat! 

Samotu můžeme v různých fázích života cítit z mnoha důvodů. NÄ›kdy se ÄlovÄ›k cítí sám, i když má kolem sebe plno lidí, jen mu schází nÄ›co, co by ho dÄ›lalo Å¡Å¥astným. NÄ›kdy samotou trpíme po rozchodu s partnerem, nÄ›kdy v dobÄ›, kdy dÄ›ti dospÄ›jí a odstÄ›hují se od nás. Jsou ale i chvíle kdy samotu můžeme vyhledávat dobrovolnÄ›. A taky nás jen obÄas bolí na duÅ¡i a samota to jen prohlubuje. Pokud jste osamÄ›lí, uvÄ›domujete si to nebo tím trpíte, je na Äase nÄ›co zmÄ›nit. I když nemáte kolem sebe dÄ›ti nebo milujícího partnera, vztah můžete mít i sami se sebou, jde o krásný a Äistý vztah a je tÅ™eba ho posílit. Ve chvílích samoty lze najít nÄ›co dobrého a možná vás to posune dál. 

zlomené srdce

NetlaÄte na sebe ale pÅ™esto jednejte 

Se samotou je tÅ™eba bojovat, pÅ™ijmout ji ale pÅ™ijde Äas, kdy je tÅ™eba říci dost. Pokud bojujete zároveň s pocitem, že jste nejen sami ale už vás nikdo okolo ani nepotÅ™ebuje, zkuste být užiteÄní a pomáhejte. Pokud máte vztah k dÄ›tem, zvířatům nebo seniorům, můžete vypomáhat u nÄ›jaké charitativní organizace, můžete pomáhat organizovat akce, sbírky nebo nabídnÄ›te hlídání dÄ›tí sousedce nebo maminkám, co jsou sami s dÄ›tmi a potÅ™ebují to. Můžete se angažovat v podstatÄ› v Äemkoliv, i v ochranÄ› životního prostÅ™edí. NajdÄ›te si nÄ›co, co je vám blízké a zapojte se. PÅ™i takových Äinnostech vždycky poznáte nové lidi, zkusíte nÄ›co nového a vytvoříte si zajímavé vazby. Jen na sebe netlaÄte. Nejen tímto způsobem se ale můžete dostat mezi lidi. Zkuste i sílu sociálních sítí nebo zaÄnÄ›te jezdit na různé zájezdy pořádané cestovními agenturami nebo jezdÄ›te do divadla. 

smutná žena

Mějte se rádi 

Osamocení lidé Äasto nabývají pocitu, že si za to mohou sami, drtí své vlastní svÄ›domí a užírají se v tom. Chyba! Nikdy se nic nestane, pokud se nebudete snažit. Jenže pokud se chcete odrazit a vstát, je tÅ™eba pÅ™ijmout sebe, musíte se mít rádi a věřit si. Pracujte na vlastní mysli, pracujte se svými pocity, nebojte se využít pomoci terapeutů nebo prostÄ› jen neseÄte doma a dÄ›lejte si radost. Je tÅ™eba se umÄ›t pochválit, je tÅ™eba si dÄ›lat radost. Sám sobÄ› ÄlovÄ›k může nadÄ›lovat malé dáreÄky každý den. 

A pokud budete mít hezký vztah sami k sobě, najdete si cestu i k ostatním okolo sebe.